Home Nieuws 9 maart 2010: Successen 2009

Laatste nieuws

9 maart 2010: Successen 2009
2009 was een succesvol jaar voor de ASL BiSL Foundation, met meer themasessies en meer praktijkcases dan ooit, de lancering van ASL 2, de start van het ISO fast track voor de standaard voor applicatiemanagement, het initiatief voor een 'BiSL Bachelor' opleiding, een nieuwe voorzitter en nieuwe behuizing in Utrecht.

Meer themabijeenkomsten, meer praktijkcases
In 2009 zijn meer themabijeenkomsten gehouden dan ooit. Voor een selecte groep, diegenen met meer kennis van ASL en BiSL, zijn dit jaar ook workshops gehouden ter verdieping van de vakkennis. Alle bijeenkomsten werden goed bezocht en hadden een onveranderd hoge waardering van een gemiddelde 7,5.
Het jaarcongres Focus on Demand trok dit jaar 450 bezoekers en bood een programma met een groot aantal praktijkcases. Voor elk marktsegment was er dit jaar een praktijkvoorbeeld, met name rond BiSL. De Goudse Verzekeringen won dit jaar de ASL BiSL Trofee.
Voor het eerst is dit jaar het congres Focus on Supply gehouden, als evenknie van het congres congres Focus on Demand. Beide evenementen behandelden de samenwerking tussen business en IT, waarbij zowel de invalshoek van opdrachtgever als leverancier aan bod kwam. Bij Focus on Supply lag de nadruk op de kwaliteit aan leverancierskant.

ASL 2 gelanceerd
Op Focus on Supply is tevens ASL 2 geïntroduceerd, in aanwezigheid van 150 deelnemers. Vanaf oktober kon men examen doen in ASL 2, leidend tot een ASL foundation certificaat.
Voor organisaties die een eerste stap willen zetten in de toepassing van ASL is een starterskit ontwikkeld met ASL Best Practices. Er is tevens een begin gemaakt met een praktijkboek gebaseerd op ASL 2.

Educatie
Naast de basisexamens voor ASL en BiSL is dit jaar het examen Business Information Management Advanced (BIMA) geïntroduceerd. Het is een vervolgexamen van EXIN op het BiSL foundation examen en is bedoeld voor mensen die in de praktijk richting geven aan de informatievoorziening.
Onder regie van de stichting nam een aantal kennispartners het initiatief tot een deeltijd HBO Bedrijfskunde opleiding met als specialisatie Functioneel beheer en Informatiemanagement, gebaseerd op BiSL, ook wel aangeduid als ‘BiSL Bachelor’ opleiding.

Kennisgroei
Onder review van de stichting zijn dit jaar twee boeken verschenen voor de toepassing van BiSL en ASL: ‘Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk’ en ‘Modern leveranciersmanagement’. Van buiten de stichting was er veel belangstelling voor BiSL wat leidde tot regelmatige publicaties over BiSL in de vakbladen.
De kennisgroei in de vorm van white papers en best practices was dit jaar minder dan eerdere jaren door toegenomen werkdruk bij de deelnemende organisaties. Toch zijn er verschillende white papers geschreven rond ASL en BiSL en is een concept white paper geschreven samen met OGC over de relatie ITILv3 en BiSL. De Best Practices-groepen hebben samen een zevental nieuwe best practices opgeleverd. Voor ASL is gestart met het opschonen van de bestaande best practices.

Internationale erkenning
Buiten Nederland is met name ASL bezig met een opmars. De Nederlandse norm voor applicatiemanagement, de NEN 3434, die is gebaseerd op ASL is in augustus ter stemming gebracht in de ISO-gemeenschap als ‘Draft International Standard (DIS) 26500’.
In diverse landen zijn presentaties gehouden over ASL en BiSL, te weten in India, Hongkong, Australië, Singapore, China en België. Dit leidde onder andere tot de eerste 12 ASL-gecertificeerden in China en een stijging van het aantal ASL-gecertificeerden in India tot zo’n 30 professionals.
Met name voor internationale promotie is een videoclip en gadget ontwikkeld rond het thema business – IT alignment. De content van de website is regelmatig vernieuwd, in combinatie met nieuwsmails en persberichten. Voor BiSL is een 15-tal best practices vertaald naar het Engels en voor ASL zijn 40 eerder vertaalde best practices gepubliceerd op de website, zodat de ASL- en BiSL-content nu grotendeels tweetalig beschikbaar is. In de tweede helft van het jaar zijn geen nieuwe vertalingen meer uitgevoerd om budgettaire redenen.

Wisselingen in bestuurs- en kennispartners
In 2009 nam ASR Nederland voor het laatst deel als bestuurspartner. Per 1 januari 2010 is zij doorgegaan als kennispartner. Onder de groep van kennispartners waren er diverse wisselingen. Om financiële redenen waren drie kennispartners genoodzaakt te stoppen. Daar staat tegenover dat in 2009 twee nieuwe kennispartners zijn toegetreden: HINFON Hogeschool Informatica Nederland en GovUnited. De individuele deelnemers zijn een gestaag groeiende groep, met name bestaande uit kleine zelfstandigen met een eigen opleidings- of adviespraktijk. Hun aantal is in 2009 gegroeid van 50 tot 75. De ASL BiSL Foundation groep op LinkedIn groeide van 400 naar bijna 1000 leden.

Interne vernieuwingen
In maart nam Ron van der Dussen (Ministerie van Defensie – IVENT) de voorzittershamer over van Wim Kellerhuis (Achmea). Voor alle actieve leden vond in die maand ook een geanimeerde en goed bezochte netwerkmeeting plaats in Utrecht. Na de zomer, in oktober, heeft het algemeen bestuur een strategiesessie gehouden waarin de contouren zijn uitgezet voor 2010 en daarna. Tevens heeft de stichting in het najaar een zelfstandige kantoorruimte betrokken in het bedrijfsverzamelgebouw De Goeman in Utrecht._
 

Agenda

No current events.

Nieuwsmail

Nog geen abonnee op de Nieuwsmail? Dan graag eerst  registreren.

Al geregistreerd? Dan kunt u zich abonneren op de Nieuwsmail door deze optie aan te zetten in  uw profiel.

Twitter

ASL BiSL Blogs

computable


Stelling

Een goede toepassing van ASL en BiSL stimuleert Het Nieuwe Werken!

Ja, dat klopt! - 49%
Nee, dat lijkt me niet - 29.4%
Weet ik niet - 21.6%

Totaal aantal stemmen: 514
The voting for this poll has ended op: 30 juni 2014 - 10:46