Home BiSL® Testimonials René van de Hesseweg, Getronics

BiSL Testimonials

René van de Hesseweg, Getronics
René van de Hesseweg heeft de BiSL®-best practice  Rolbeschrijving functioneel beheerder ontwikkeld, een product dat hij zelf regelmatig gebruikt voor verschillende doeleinden. 
 
foto_rene_vd_hesseweg.jpgICT stelt eisen aan de vraagzijde
Als senior business consultant heeft René verschillende opdrachten gedaan bij uiteenlopende klanten. Zijn specialiteit is het inrichten en verbeteren van beheerorganisaties, zowel op het terrein van technisch, applicatie als functioneel beheer. Bij een kleine verzekeringsmaatschappij kreeg hij de vraag te ondersteunen bij het professionaliseren van de ICT-afdeling. Tijdens dit professionaliseringstraject werd een aantal eisen duidelijk die de ICT-afdeling wilde stellen aan de business. Dit resulteerde in een vervolgopdracht voor het verder professionaliseren van die vraagorganisatie.”Doordat de ICT-afdeling een budget kreeg per informatiedomein en er meer gestuurd ging worden op budgetten, betekende dit dat slechts een beperkt deel van de verzoeken van de afdelingen gehonoreerd kon worden. De vraag om een verandering moest dus beter onderbouwd worden: waar is het voor nodig, wat zijn de consequenties als het niet gebeurt en een kosten-batenanalyse.” 

Functioneel beheerder behartigt belangen van de business
Bij het professionaliseren van de ICT-afdeling ontstond de behoefte om de rol van de business duidelijker te krijgen. Om dat te realiseren, is René aan de slag gegaan om de rollen van de mensen te beschrijven. René: ”De rol functioneel beheerder bestond wel, maar deze was niet concreet ingevuld met taken. Voor ASL bestaan allerlei rolbeschrijvingen, bijvoorbeeld changemanager en incidentmanager. Bij functioneel beheer zit er heel veel in één rol, dat maakt het lastig om te weten wat je van iemand kunt verwachten. Daarom hebben we in dat traject een rolbeschrijving functioneel beheerder ontwikkeld. De rolbeschrijving zorgt ervoor dat de medewerker weet wat er van hem verwacht wordt, met name in zijn relatie richting de ICT-dienstverlener. Het spel is nu meer gaan leven. Door het concreet maken van de taken is het besef ontstaan dat functioneel beheer namens de business bepaalt wat ICT zou moeten doen. En dat functioneel beheer de belangen behartigt van de business. Een hele verandering.” 

Veel toepassingsmogelijkheden
De rolbeschrijving is vervolgens samengevoegd met een ander praktijkvoorbeeld en dit is inmiddels een best practice geworden. René: ”Ik gebruik hem zelf en ik weet dat de rolbeschrijving voor verschillende doeleinden wordt ingezet:
1.  bij het opstellen van vacatures
2.  bij reorganisaties. Als de vraag- en aanbodkant gescheiden worden, gebeurt het vaak dat een applicatiebeheerder functioneel beheer gaat doen. Dan helpt de rolbeschrijving bij het helder krijgen van zijn gewijzigde taken;
3.  om aandachtsgebieden te scheiden, bijvoorbeeld bij grote informatievoorzieningen. Dan wordt een beheerder aangesteld om de dagelijkse operationele gebruikersondersteuning te verzorgen en een andere om het wijzigingenproces in goede banen te leiden.”

_
 

Agenda

27-01-2015 Themasessie 'Het grootste risico is de gemiste kans!'

Nieuwsmail

Nog geen abonnee op de Nieuwsmail? Dan graag eerst  registreren.

Al geregistreerd? Dan kunt u zich abonneren op de Nieuwsmail door deze optie aan te zetten in  uw profiel.

Twitter

ASL BiSL Blogs

computable


Stelling

Een goede toepassing van ASL en BiSL stimuleert Het Nieuwe Werken!

Ja, dat klopt! - 49%
Nee, dat lijkt me niet - 29.4%
Weet ik niet - 21.6%

Totaal aantal stemmen: 514
The voting for this poll has ended op: 30 juni 2014 - 10:46