Home BiSL® Testimonials Petra Fleurbaaij, UVIT

BiSL Testimonials

Petra Fleurbaaij, UVIT
Petra Fleurbaaij, hoofd Centraal Functioneel Beheer UVIT, gebruikt BiSL® om richting te geven aan functioneel beheer binnen de onlangs uit vier partners gefuseerde organisatie.

Aanleiding voor het gebruik van BiSL
Sinds maart 2007 stuurt Petra Fleurbaaij een afdeling met functioneel beheerders en projectmanagers aan die werkzaam zijn voor declaratieservices. In die periode verdiepte ze zich in het BiSL-model: “Waarom we met BiSL aan de slag gingen? Het werd tijd dat ons eigen huis en dat onze processen op orde kwamen. We werden opgeslokt door allerlei veranderingen: de basisverzekering, een nieuwe applicatie Oracle Health Insurance. We waren vooral bezig met het beschrijven en ondersteunen van processen en activiteiten van en voor de business. Daardoor kwamen we niet aan het verbeteren van onze eigen processen toe. Een model van buitenaf overtuigt vervolgens meer dan zelf iets te verzinnen. BiSL was al bedacht, er zijn opleidingen, we kunnen ons laten certificeren en de koppelvlakken met applicatie- en technisch beheer zijn al inzichtelijk gemaakt. Bovendien leent het BiSL-zelfevaluatiemodel zich om verder door te ontwikkelen. Waarom zou je dan zelf iets bedenken?”

De Functioneelbeheerorganisatie besloot de implementatie van BiSL netjes projectmatig aan te pakken. “We hebben een implementatieplan opgesteld, werkgroepen in het leven geroepen en zijn zoveel mogelijk volgens Prince2 te werk gegaan. Door zoiets gedwongen projectmatig op te pakken forceer je dat mensen in de benen komen en dat er wordt afgestemd tussen verschillende afdelingen en processen. De business met leveranciers, maar ook met stakeholders als de interne accountantsdienst en De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder. Naast het leveren van businesssupport levert functioneel beheer projectmanagers en businessanalisten aan de business. Zij trekken op met de businessmanager waardoor functioneel beheer zichtbaar wordt, we daadwerkelijk support leveren, we een betere vertaling kunnen maken van de businesswensen naar de IT-eisen en we beter verwachtings- en relatiemanagement kunnen uitvoeren. Zo dient functioneel beheer echt als smeerolie voor de business. Precies zoals het is bedoeld.”

“Bij het beschrijven en op orde brengen van onze functioneelbeheerprocesen besloten we te starten met de processen op het uitvoerend niveau van BiSL. Omdat dat het dichtst bij de business zit en hier de meeste winst te halen was. We besloten niet alle processen tegelijk op te pakken, niet alles een voor een, maar dakpansgewijs. Vooral vanwege de samenhang tussen de BiSL-processen. We zijn begonnen met het inrichten van 'Gebruikersondersteuning' en zo door tot 'Transitie'. We hebben nu alle processen beschreven en geïmplementeerd.”

Centraal Functioneel Beheer
Na de fusie van VGZ, IZA, Trias en Univé tot UVIT kreeg Petra Fleurbaaij een nieuwe werkgever. Met vier fusiepartners is het lastig om één functioneelbeheerorganisatie op te tuigen. Niet elke partner onderkent dezelfde processen en functies, bij de een ligt de focus op de IT en bij de ander op key-users die gebruikersondersteuning uitvoeren. Inmiddels is BiSL in de hele UVIT-organisatie geaccepteerd en kan verder worden gegaan met het herinrichten en aanpassen van de processen. Wat zijn de valkuilen die daarbij de revue passeren? “De winkel moet koste wat het kost open blijven. De business moet worden bediend. We komen in de knoei met de resources, de gebruikersorganisatie moet tenslotte gewoon ondersteund worden, ook terwijl wij ons huis op orde proberen te brengen. Elke werkgroep wordt voorgezeten door een lid van het managementteam, dat is positief en geeft het belang aan. De mensen in de werkgroepen vinden de dingen uit. Door in rollen en processen te denken, worden ontwikkelingen vooral doorgemaakt door de leden van de werkgroepen. We moeten beter waarborgen dat iedereen aanhaakt, anders is er nog een vervolgimplementatietraject te doen”, zo vertelt Petra in haar nieuwe functie als hoofd van de afdeling Centraal Functioneel Beheer welke zich richt op de operationele aansturing van leveranciers, contractmanagement, het beheren van bedrijfsinformatie en releasemanagement.

_
 

Agenda

27-01-2015 Themasessie 'Het grootste risico is de gemiste kans!'

Nieuwsmail

Nog geen abonnee op de Nieuwsmail? Dan graag eerst  registreren.

Al geregistreerd? Dan kunt u zich abonneren op de Nieuwsmail door deze optie aan te zetten in  uw profiel.

Twitter

ASL BiSL Blogs

computable


Stelling

Een goede toepassing van ASL en BiSL stimuleert Het Nieuwe Werken!

Ja, dat klopt! - 49%
Nee, dat lijkt me niet - 29.4%
Weet ik niet - 21.6%

Totaal aantal stemmen: 514
The voting for this poll has ended op: 30 juni 2014 - 10:46