Home BiSL® Testimonials Tom Heisterkamp, Belastingdienst

BiSL Testimonials

Tom Heisterkamp, Belastingdienst

Tom Heisterkamp richt het functioneel beheer bij de Belastingdienst in. Hij maakt gebruik van het BiSL®-framework en verschillende best practices.

portret_tom_heisterkamp.jpgFunctioneel beheer in het slop
De Belastingdienst is een organisatie waar geregeld gereorganiseerd wordt. Na de laatste reorganisatie van beheer en automatisering in 2001 bleek een deel van de vraagkant van de informatievoorziening bij de IT-afdeling te zijn ondergebracht: functioneel beheer raakte in het slop. Sinds 2007 staat functioneel beheer weer in de spotlights en heeft programmamanager Tom Heisterkamp de opdracht gekregen om functioneel beheer weer in te richten. Eind 2009 hoopt hij klaar te zijn. "De afgelopen jaren is de Belastingdienst veelvuldig negatief in het nieuws geweest. We bleken meesters in het repareren van schade, maar niet in staat om de structurele oorzaken op te lossen. Wat liep er nou niet goed? In elk geval was er iets mis met de relatie tussen B/CICT (het Centrum voor ICT, de interne leverancier, red.) en B/CA, de Belastingdienst/Centrale Administratie (de business, red.). We besloten het BiSL-framework te hanteren. Ook in de NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, wordt BiSL geadviseerd. Wij hebben het naslagwerk van Van der Pols gebruikt in combinatie met diverse best practices. Zo hebben we de rolbeschrijving gebruikt om ons eigen functiegebouw op te zetten en het boek om een compleet beeld te krijgen van alle uit te voeren processen en activiteiten."

Dezelfde businessdomeinen
Om de communicatie tussen B/CICT en B/CA te verbeteren, heeft de Belastingdienst ervoor gekozen dezelfde onderverdeling in businessdomeinen te hanteren. B/CA onderscheidt vijf businessdomeinen: aangifte, aanslag, douane, toeslagen en gegevens. Ook het B/CICT hanteert nu deze onderverdeling waardoor de samenwerking veel beter kan worden gestroomlijnd.

Omvang vraagt om differentiëring
Verder werd besloten de werkzaamheden van het BiSL-procescluster Gebruiksbeheer onder te brengen bij B/CA en die van het procescluster Functionaliteitenbeheer, waarbij de informatievoorziening wordt gewijzigd, onder te brengen bij het B/CPP, het Centrum voor Proces- en productontwikkeling. "Door de omvang van onze business kan deze splitsing prima worden gemaakt. Op alleen Gebruiksbeheer verwachten we tweehonderdvijftig personen te gaan inzetten. Voor sommige vragenstromen, zoals aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie, zijn alle gebruikersvragen wel door een persoon te beantwoorden. Maar voor aanslagbelastingen bijvoorbeeld verwachten we veertig man nodig te hebben, alleen al voor het beantwoorden van gebruikersvragen. We hebben ook aparte rolbeschrijvingen gemaakt per proces. Een functionaris doet ofwel het proces Gebruikersondersteuning of Beheer Bedrijfsinformatie of Operationele ICT-aansturing.
Met het boek in de hand zijn we aan de slag gegaan om een goede omschrijving te maken van wat een functionaris dan exact moet doen. Neem bijvoorbeeld het proactief bewaken van de gegevensintegriteit. Dat is iets dat we nu niet doen. Dat nemen we dus op in het functieprofiel."

Straks zijn de taken dus beter belegd. Iedereen weet van elkaar wie waarvoor verantwoordelijk is en waar hij met zijn vraag terecht kan. Wie weet is de Belastingdienst dan weer terug bij de situatie van voor 2001, ligt de vraag weer bij de vraagzijde en behoort het repareren van schades tot het verleden.

_
 

Agenda

No current events.

Nieuwsmail

Nog geen abonnee op de Nieuwsmail? Dan graag eerst  registreren.

Al geregistreerd? Dan kunt u zich abonneren op de Nieuwsmail door deze optie aan te zetten in  uw profiel.

Twitter

ASL BiSL Blogs

computable


Stelling

Een goede toepassing van ASL en BiSL stimuleert Het Nieuwe Werken!

Ja, dat klopt! - 49%
Nee, dat lijkt me niet - 29.4%
Weet ik niet - 21.6%

Totaal aantal stemmen: 514
The voting for this poll has ended op: 30 juni 2014 - 10:46