Home Agenda Presentaties eerdere evenementen 18 april 2011: Themasessie ‘Functioneel Beheer in de Cloud'

Presentaties eerdere evenementen

18 april 2011: Themasessie ‘Functioneel Beheer in de Cloud'
Meer dan 80 deelnemers waren aanwezig op deze themasessie. Voor iedereen die nog twijfel had is daarmee wel aangetoond dat dit onderwerp sterk in de belangstelling staat.

Gastheer voor deze bijeenkomst was Gapgemini, die in het Auditorium van het Congresgebouw een uitgelezen locatie bood voor het verzorgen van presentaties. De werkgroep, die de bijeenkomst had voorbereid, heette, bij monde van Lex Scholten, de aanwezigen welkom en leidde hen door het programma.

De sessie had tot doel om een gedragen afbakening te vinden van wat we verstaan onder “de Cloud”, om vervolgens te bepalen wat dat betekent voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement enerzijds en BiSL anderzijds.
Eerste spreker was Ruud Ramakers van Centre4Cloud. Ruud wist in zijn presentatie op overtuigende wijze de boodschap neer te leggen dat de Cloud een ontwikkeling is, die, net als zoveel internetontwikkelingen, niet te stoppen is.

Jos de Weerdt
van Ordina maakte vervolgens de link naar BiSL zichtbaar. Centrale constatering in zijn presentatie was dat Cloud ontwikkelingen meer dan ooit de noodzaak duidelijk maken om de strategische processen in te richten en uit te voeren – zonder een duidelijke visie en strategie op hoe de organisatie met de mogelijkheden van de Cloud om wil gaan ligt informatievoorziening op een rechtstreekse koers naar chaos.

De derde presentatie werd verzorgd door Jan Wiersma en Ron Dollee van vtsPN, de IT organisatie van de Nederlandse politie. Zij vertelden over de ontwikkelingen in het kader van politie 2.0 en een specifiek onderdeel daarvan - het Blackberry project. Uit hun presentatie werd duidelijk dat een organisatie Cloud ontwikkelingen inderdaad niet kan stoppen, maar wel moet zorgen voor regels, die borgen dat de kaders van de organisatie, wettelijk of anderszins, niet worden overtreden.

Aan het begin van de sessie werd, zoals een heus Cloud event betaamt, een hashtag gepubliceerd, waarop de discussie via Twitter gevoerd en gevolgd kon worden. Deze tweets waren via het scherm in de zaal te volgen.

Na de pauze vond een paneldiscussie plaats aan de hand van stellingen. Door de levendige deelname van het publiek bleek de eerste stelling “de cloud is een hype – over 5 jaar is het over” voldoende stof op te leveren om alle beschikbare tijd aan te besteden. Opvallend daarbij was dat ook deelnemers, die inmiddels waren vertrokken, via Twitter nog steeds konden deelnemen aan de discussie. 

Download hier de presentaties en de tweets tijdens de sessie:
20110418 Lex Scholten - Opening FB in de Cloud
20110418 Ruud Ramakers - Cloud computing waarom nu
20110418 Jos de Weerdt - FB en de Cloud en de mist
20110418 Jan Wiersma en Ron Dollee Cloud bij vtsPN
20110418 Tweets tijdens BiSL-in-de-Cloud

Vervolg
In de sessie werd duidelijk dat er behoefte is aan meer onderzoek, ervaring en discussie over dit onderwerp. De werkgroep heeft dan ook het plan opgevat om een vervolgsessie te organiseren._
 

Agenda

No current events.

Nieuwsmail

Nog geen abonnee op de Nieuwsmail? Dan graag eerst  registreren.

Al geregistreerd? Dan kunt u zich abonneren op de Nieuwsmail door deze optie aan te zetten in  uw profiel.

Twitter

ASL BiSL Blogs

computable


Stelling

Een goede toepassing van ASL en BiSL stimuleert Het Nieuwe Werken!

Ja, dat klopt! - 49%
Nee, dat lijkt me niet - 29.4%
Weet ik niet - 21.6%

Totaal aantal stemmen: 514
The voting for this poll has ended op: 30 juni 2014 - 10:46